Beleid PBM Wmo-ondersteuning

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 29 mei 2020 (versiebeheer zie onderaan deze pagina)
 

Wmo ondersteuning behelst bijvoorbeeld:

 • huishoudelijke hulp
 • begeleiding en dagbesteding
 • maaltijdondersteuning
 • maatschappelijke en vrouwenopvang.

Hygiëne

Voor medewerkers Wmo-ondersteuning geldt dat zij zich dienen te houden aan de algemene hygiënemaatregelen conform de ‘veilige vijf’- adviezen bestemd voor de thuiszorg

Dat betekent in ieder geval:

 

 • Houd je aan de algemene hygiënevoorschriften, zoals:

 

 • toepassen handhygiëne
 • geen handen geven
 • hoesten en niezen in de elleboog
 • papieren zakdoekjes gebruiken
 • Houd 1,5 meter afstand.

Gebruik van PBM

Het is van groot belang om bij het begin van de hulp bij mensen thuis, elke keer weer, zelf klachtenvrij te zijn en te informeren naar de gezondheid van de cliënt (‘triage’).

Is de cliënt besmet of mogelijk besmet met COVID-19, dan geldt het volgende:

 • Indien is vastgesteld dat de cliënt besmet is met COVID-19 dient de medewerker niet bij de cliënt naar binnen te gaan. In dat geval wordt de ondersteuning uitgesteld.
 • Indien er een vermoeden bestaat dat de cliënt besmet is met COVID 19, is het belangrijk dat de cliënt zich laat testen. Totdat de testuitslag bekend is, wordt de ondersteuning uitgesteld.
   

Indien de cliënt niet besmet is met COVID-19 kunnen de ondersteunende taken worden volbracht buiten de 1,5 meter en zijn PBM niet nodig.

Er zijn echter specifieke situaties waarin uitstel niet mogelijk is en ook situaties waarin een medewerker – bij voorkeur in overleg met collega’s en/of leidinggevenden - beredeneerd afwijkt van de algemene uitgangspunten. Voor die gevallen is het verstandig dat de medewerker een “reservepakket” (1 bril, 2 maskers, 2 paar handschoenen, 2 halterschorten, 1 flacon) aan medische beschermingsmiddelen bij zich heeft. Uiteraard geldt hierbij terughoudendheid gegeven het feit dat er schaarste blijft aan beschermingsmiddelen.

Maatregelen bij een medewerker met klachten

Een zorgmedewerker met symptomen van COVID-19 die directe zorg verleent aan een cliënt, kan getest worden. 

De symptomen passend bij COVID-19 zijn:

 • verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, en/of 
 • hoesten en/of 
 • benauwdheid en/of 
 • verhoging of koorts en/of 
 • plotseling verlies van geur en/of smaak.

Zie bijlage Testbeleid zorgmedewerkers.


E-mailen
Bellen
Map
Info