Focus methodiek.

De thuisbegeleiding gebruikt de 'focus methodiek'. Deze methodiek is gebaseerd op begeleid ervaringsleren.

 

We leggen het uit:

Ieder mens beschikt over voldoende mogelijkheden om eigen oplossingen en antwoorden te vinden voor de moeilijkheden die in het leven worden ervaren. Daarnaast is het effectief om veranderingen te bewerkstelligen door te focussen op wat al goed gaat en daarop voort de bouwen. Ook is het goed om uit je comfortzone te stappen en te kijken wat maakt dat bepaalde dingen fout gaan en hoe dat anders kan.

De begeleiding is gericht op het uitvoeren van activiteiten waarbij de deelnemers geprikkeld worden om buiten hun comfortzone te komen en op basis van directe ervaringen te reflecteren op eigen gedrag.

De begeleider zal in de eigen omgeving een sfeer creëren die inspireert tot het overwinnen van angsten, het hervinden van de eigen creativiteit, het gaan zien van het effect van verantwoordelijkheid nemen, het leren ervaren van gevoelens en het leren omzetten van negatieve gedachten naar positieve gedachten. Hierdoor wordt het leren zien van de eigen mogelijkheden vergroot.

Uitgangspunt is dat je door middel van succeservaringen een mens kan helpen de cyclus van faalervaringen te doorbreken en het welbevinden kan verhogen.


Sleutelelementen welke in alle stappen van deze methodiek gebruikt worden zijn:

 • doelen stellen in samenspraak met de deelnemer
 • vertrouwen opbouwen tussen de begeleider en de deelnemer
 • bewustwording van eigen behoeften
 • uitdagingen aangaan en leren omgaan met stresservaringen
 • problemen oplossen door een ander gedrag neer te zetten en het nieuwe gedrag te oefenen
 • plezier!
 • complimenteren en belonen

Het begeleidingsplan is opgebouwd uit 3 stappen:
  

 1. Stabiliseren
  Vertrouwen, doelgericht observeren en analyseren. Begeleidingsplan wordt samen met de deelnemer opgesteld.
    
 2. Bewustwording
  Het uitvoeren van het begeleidingsplan waarbij bewustwording en zelfsturing van de deelnemer centraal staat. Obeserveren, signaleren, evalueren en het plan bij stellen gaat het hele begeleidingsproces door.
    
 3. Afronding
  Bestaat uit het afbouwen van de begeleiding, eind evaluatie en afronden van de begeleiding.


Samenwerking met andere hulpverleners

De doelgroep van thuisbegeleiding heeft veel te maken met verschillende hulpverleningsinstanties. Daarnaast kan toeleiding naar andere vormen van hulpverlening volgen uit de thuisbegeleiding. De samenwerking tussen de thuisbegeleider en andere betrokken hulpverleners bij het gezin is gangbaar en wenselijk.


E-mailen
Bellen
Map
Info