Individuele begeleiding

Samen met jou zoeken we een plek die past bij jouw interesses en talent. Met de zorg die jij nodig hebt en die aansluit op jouw omgevingswensen. Soms kan het wenselijk zijn dat op het gebied van welzijn ondersteuning geboden wordt. Deze ondersteuning is vooral bedoeld om cliënten te helpen om zo zelfstandig als mogelijk en zo lang als mogelijk thuis te laten verblijven. Het gaat hierbij om hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven.

Naast de hulp aan huis geven we ook voorlichting, bijvoorbeeld over voeding, het gebruik van medicijnen, woningaanpassing of diabetes. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en beantwoorden graag uw vragen.

Begeleiding in dagelijks leven

‘Begeleiding’ is praktische en sociale hulp in het dagelijks leven. Een persoonlijk begeleider of coach helpt mensen om zelfstandig te (blijven) functioneren in de maatschappij. 

Individueel of in een groep

Individuele begeleiding is één-op-één-ondersteuning: een begeleider biedt persoonlijke ondersteuning. Ook groepsbegeleiding is mogelijk. Dit wordt vaak dagbesteding genoemd.

Voorbeelden van individuele begeleiding

• hulp bij de administratie, post en financiën (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
• hulp bij boodschappen doen;
• hulp om huishoudelijke apparaten (te leren) bedienen;
• woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen);
• hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen;
• contact zoeken met mensen in de omgeving;
• hulp om te communiceren met anderen;
• hulp om gedragsproblemen te verminderen.


Begeleiding kan ook zijn: hulp bij de persoonlijke verzorging vanwege een niet-medische oorzaak. Bijvoorbeeld als u een psychiatrische aandoening, een verstandelijke of een zintuiglijke beperking hebt.

In andere situaties valt hulp bij de persoonlijke verzorging onder wijkverpleging.

E-mailen
Bellen
Map
Info